Detaljer

Titel Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget
Författare Eriksson, Sven
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1939
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv