Detaljer

Titel Aftonbladet som politisk tidning 1830-1835
Författare Göransson, Jean
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1937
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv