Detaljer

Titel Studien in der Themistoklesfrage
Författare Nordin, Carl Richard
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1893
Avhandlingstyp monografi
Språk tyska
Epok forntid
Geografiskt rum Europa
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv