Detaljer

Titel Sverige och Kalmarunionen : 1397-1457
Författare Lönnroth, Erik
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1934
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Norden
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv