Detaljer

Titel Källstudier till Sveriges historia 1230-1436 : inhemska berättande källor jämte Libellus Magnipolensis
Författare Andersson, Ingvar
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1928
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv