Detaljer

Titel Bondeledaren Hans Jansson : bidrag till kännedom om svenska allmogens historia under förra hälften av 1800-talet
Författare Härnelius, Axel
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1926
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv agrara förhållanden; biografiska perspektiv