Detaljer

Titel Mandom och mödom: Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island
Författare Bagerius, Henric
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 2009
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Norden
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv