Detaljer

Titel Bekräftelse eller utmaning? Historiebruk och identitet i utställningen Afrikafararna på Svenska emigrantinstitutet i Växjö
Författare Axelsson, Cecilia
Disputationsort Växjö
Utgivningsår 2009
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv