Detaljer

Titel Sverige och Koreakriget : en studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953
Författare Stridsman, Jacob
Disputationsort Umeå
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perpsektiv