Detaljer

Titel Förskolepedagogikens framväxt : pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945
Författare Westberg, Johannes
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv åldersperspektiv