Detaljer

Titel Yellow stars and trouser inspections : Jewish testimonies from Hungary, 1920-1945
Författare Palosuo, Laura
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1914-
Geografiskt rum Europa
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv etniska minoriteter och grupper