Detaljer

Titel Distribution and differences : stratification and the system of reproduction in a Swedish peasant community 1620-1820
Författare Lindström, Jonas
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv agrara förhållanden