Detaljer

Titel Ett främmande element i nationen : svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944
Författare Kvist Geverts, Karin
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv etniska minoriteter och grupper