Detaljer

Titel En patriotisk drömvärld : musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet
Författare Enefalk, Hanna
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Norden
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv