Detaljer

Titel Folkets minnen : traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964
Författare Skott, Fredrik
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv