Detaljer

Titel Marknad på väg : den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864
Författare Lundqvist, Pia
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv