Detaljer

Titel "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här." : retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981
Författare Johansson, Jesper
Disputationsort Växjö
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv arbetarhistoriska perspektiv