Detaljer

Titel Eidola : gender and nation in the writings of Penelope Delta
Författare Tzimoula, Despina
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1914-
Geografiskt rum Europa
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv