Detaljer

Titel Den försvunna historien : förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur
Författare Sniegon, Tomas
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Europa
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv etniska minoriteter och grupper