Detaljer

Titel Eldens återsken : första världskriget i svensk föreställningsvärld
Författare Sturfelt, Lina
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv