Detaljer

Titel Maktfyllda möten i medicinska rum : debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985
Författare Jansson, Christina
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv