Detaljer

Titel Skåne, den farliga halvön : historia, identitet och ideologi 1865-2000
Författare Persson, Fredrik
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv