Detaljer

Titel Röd stjärna över Sverige : Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen
Författare Hedén, Anne
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv