Detaljer

Titel Icke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft
Författare Riving, Cecilia
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv