Detaljer

Titel Råd i radion : modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968
Författare Seifarth, Sofia
Disputationsort Linköping
Utgivningsår 2007
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv