Detaljer

Titel Helgonbruk i moderniseringstider : bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891-2005
Författare Lindaräng, Ingemar
Disputationsort Linköping
Utgivningsår 2007
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Norden
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv religiösa perspektiv