Detaljer

Titel Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget
Författare Almgren, Nina
Disputationsort Umeå
Utgivningsår 2006
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv genusperspektiv