Detaljer

Titel Nytt vin i gamla läglar : socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973
Författare Alvunger, Daniel
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2006
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden