Detaljer

Titel Kloster och aristokrati : nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt
Författare Andersson, Catharina
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 2006
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv