Detaljer

Titel Det självpåtagna uppdraget : en undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840-1870
Författare Abelius, Hans
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 2007
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv