Detaljer

Titel Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge
Författare Andersson, Eva I.
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 2006
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Norden
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv