Detaljer

Titel Adel i förvandling : adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle
Författare Norrby, Göran
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2005
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv