Detaljer

Titel Amatör eller professionist? : studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967
Författare Wikberg, Karin
Disputationsort Stockholm
Utgivningsår 2005
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv