Detaljer

Titel Ambivalent friendship : Anglican conflict handling and education for peace in Jerusalem 1920-1948
Författare Småberg, Maria
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2005
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1914-
Geografiskt rum Asien
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden