Detaljer

Titel Andrahandskontrakt i folkhemmet : närmiljö och kvinnors förändringsstrategier
Författare Larsson, Katarina
Disputationsort Örebro
Utgivningsår 2004
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv genusperspektiv